งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

ครูโรจน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย

หัวข้อ "วิจิตรภาษา ลีลาสำเนียง" ในงาน

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ภาพจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

KruRodj Vocal Studio

49/531 ถ.นวมินทร์ 26 แยก 4

คลองกุ่ม  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel.081-822-7711

  • Mail111
  • Map
  • Tell
  • Line-icon
  • Instagram
  • Facebook