ครูอู๋ (กาญจนาพร  สุธาอรรถ)

Provox 4 Advanced Teacher

Vocal consultant
 

ปี 2547 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • ปี 2546 ประกวดร้องเพลงวงโฟล์คซอง รางวัล
  ชนะเลิศ และการประกวดร้องเพลงอื่น ๆ ของ
  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

 • ปี 2546 เป็นผู้ดูแลการใช้เสียงในการแสดง
  ละครเวที กับโปรดักชั่นภายในคณะศิลปกรรม
  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

 • ปี 2545 ให้เสียงร้องเพลงในงานปฐมนิเทศ
  ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

 • ปี 2546ให้เสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ
  เช่น ฟิล์มติดรถยนต์วีแคร์วีคูล, แปซิฟิก
  อินเทอร์เน็ต ร้องเพลงประกอบภาพยนต์สั้นฯ 

 • เป็นผู้สอบผ่านใบผู้ประกาศ ในกิจการกระจาย
  เสียง และกิจการโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์

 • ปี 2548 Show Directer งานประจำปี
  บริษัท Fascino จำกัด

 • 2546 วิทยากร เรื่องใช้เสียงในคอร์สพัฒนา
  บุคลิกภาพวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ร่วมกับ
  อ.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา

 • ปี 2547 – 2549 ครูสอนร้องเพลงที
  สถาบัน Yamaha , KPN 

 • ปี 2548 ร่วมทีมครูสอนเทคนิคการใช้เสียง
  และร้องเพลง The Professional by Krurodj
  ก่อตั้งโดย ครูโรจน์ (รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์)
  ครูสอนร้องเพลงให้กับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย
  อาทิ พี่เบิร์ด ธงไชย, พี่ตู่ นันทิดา, ปุ๊ อัญชลี
  ป็อด โมเดิร์นด็อก,

 • ปี 2549 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
  ร้องเพลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Level 1 Certified Teacher of SLS
  (Speech Level Singing)  ปี 2010

 • Voice Trainer ของ สถาบัน GRVS
  (Grammy KruRodj Vocal Studio)

 • Voice Trainer  G-Junior 2012 ที่ GRVS 

 • ครูผู้ฝึกสอนโครงการ Teacher Training 

 • Back up vocalist คอนเสิร์ต Life is
  Beautiful concert 106 Live Plus,
  Greenwave 106.5 concert ,
  As time goes by นันทีดา แก้วบัวสาย,
  สามแยกปากหวาน episode 3,
  Patiparn Party, The Masterpiece 30 ปี
  นิติพงษ์ ห่อนาค 

 • ร่วมสอนโครงการ Singing For The Star & 
  Singing Voice Project [GMM Grammy]

 • ปี 2549 - 2555 ครูสอนเทคนิคการใช้เสียง
  และร้องเพลงโรงเรียนบ้านครูโรจน์
  เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า

 • ปี 2555-2557 ครูสอนร้องเพลงมูลนิธิไฟฟ้า
  โครงการ TMB Make The Difference

 • ปี 2555 -2557 ครูสอนเทคนิคการใช้เสียง
  และร้องเพลงที่ J-Studio 

 • ปี 2556 ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและ
  ร้องเพลงที่ Kru Aoo Vocal Studio 

 • ปี 2557 Voice Trainer / AF11

 • ปี 2560 ผู้ฝึกสอนศิลปิน S2S

KruAoo Vocal Studio 

สอนเทคนิคการใช้เสียง และร้องเพลง 
60/272  หมู่ที่ 6 Golden Town (ชัยพฤกษ์ - วงแหวน) 
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

085-834-9347

Map: https://goo.gl/maps/1qvL4FFqTRBHZzDM8

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • Facebook

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

KruRodj Vocal Studio

49/531 ถ.นวมินทร์ 26 แยก 4

คลองกุ่ม  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel.081-822-7711

krurodjprovox4@gmail.com