พิธีมอบประกาศนียบัตร

Provox 4 Advanced Teacher

หลังจากที่ครูๆได้มาสอบ กับ Greg Enriquez

เพื่อเป็นครูใน หลักสูตร Provox 4

by KruRodj  ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 

และวันที่ 1 มิ.ย. 62 ในช่วงค่ำวันเสาร์ 

ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร

Provox 4 Advanced Teacher

Certifies by KruRodj ซึ่งได้รับเกียรติ

จาก Greg Enriquez และครูโรจน์

เป็นผู้มอบให้ ณ บ้านครูโรจน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

KruRodj Vocal Studio

49/531 ถ.นวมินทร์ 26 แยก 4

คลองกุ่ม  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel.081-822-7711

  • Mail111
  • Map
  • Tell
  • Line-icon
  • Instagram
  • Facebook