top of page
KAey.gif

“พลังของเสียง มีมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้
ถ้าคุณใช้มันเป็น 
โลกทั้งใบจะอยู่ในมือคุณ”

 • Map
 • Tell
 • Line-icon
 • Instagram
 • Facebook
 • Provox4-new-Logo_edited
Aey1000.png
ครูเอ๋ (บุษกร ภู่อารีย์)
Kru Aey Vocal Studio 437/596 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แยก 16
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700  / 080-235-6694
 • Map
 • Tell
 • Line-icon
 • Instagram
 • Facebook
 • next
bottom of page